Pochod Prahou...8.12.13

V Kyjevě skoro milion lidí, v jiných městech světa tisícovky podporovatelů. V Praze okolo 1000 + stovky sympatizantů a turistů, kteří vytvořili symbolický živý řetěz směřující od kostela sv. Klimenta v Karlově ulici přes Staroměstské náměstí, zpět okolo FFUK a Rudolfina přes Mánesův most až k Památníku II. odboje na Klárově.

Vybírají se peníze, které již dorazily do Kyjeva do správných rukou. Mládežnické organizace v Kyjevě koupily za tyto prostředky např. tepelné zdroje pro stany, které stojí na náměstích v Kyjevě...Byly podepsány petice, založen spolek ukrajinských aktivních studentů v Praze... Takto vypadá aktivní občanská společnost...  

Podporujeme konkrétními činy opozici dál...

Foto zdroj: Facebook, skupina "EuroMaidan In Prague", Vito Bright, Olena Butenko, Te Zayats a jiní...

zpět na seznam článků

adresa: Ukrajinská iniciativa v ČR, Dům národnostních menšin, Vocelova 3, 120 00 Praha 2
tel.: 221 419 821 © 2017
HUMLNET CREATIVE